آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بیمه آسیا

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه آسیا

1399-09-27

از یک منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در دفتر بیمه آسیا دعوت به همکاری می شود.

از یک منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در دفتر بیمه آسیا دعوت به همکاری می شود.

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی