آگهی استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

1399-09-27

دعوت به همکاری از مهندس مکانیک با مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب جهت توضیحات بیشتر تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از مهندس مکانیک با مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب جهت توضیحات بیشتر تماس بگیرید.

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی