آگهی استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی صنایع چوبی

استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی صنایع چوبی

1399-09-26

از حسابدار با شناخت کامل به نرم افزار اکسل و تولید به صورت تمام وقت در کارخانه تولیدی صنایع چوبی دعوت به همکاری میشود. حقوق طبق قانون کار + بیمه

از حسابدار با شناخت کامل به نرم افزار اکسل و تولید به صورت تمام وقت در کارخانه تولیدی صنایع چوبی دعوت به همکاری میشود. حقوق طبق قانون کار + بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی