آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر وکالت

1399-09-25

جهت کار در دفتر وکالت به یک منشی خانم مجرد با مدرک حداقل دیپلم / آشنا به کار با کامپیوتر و امور دفتری / با روابط اجتماعی بالا / از اهالی شهر ری به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت کار در دفتر وکالت به یک منشی خانم مجرد با مدرک حداقل دیپلم / آشنا به کار با کامپیوتر و امور دفتری / با روابط اجتماعی بالا / از اهالی شهر ری به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی