آگهی استخدام مهندس صنایع در کارخانه تولیدی

استخدام مهندس صنایع در کارخانه تولیدی

1399-09-25

دعوت به همکاری از مهندس صنایع آقا برای کنترل کیفیت در کارخانه تولیدی ترجیحا ساکن شرق تهران حقوق مکفی + بیمه + سایر مزایا به صورت تمام وقت ارسال مشخصات از واتساپ یا به آدرس ایمیل : nikasanat@gmail.com

دعوت به همکاری از مهندس صنایع آقا برای کنترل کیفیت در کارخانه تولیدی ترجیحا ساکن شرق تهران حقوق مکفی + بیمه + سایر مزایا به صورت تمام وقت ارسال مشخصات از واتساپ یا به آدرس ایمیل : nikasanat@gmail.com

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی