آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1399-09-24

به یک منشی با روابط عمومی قوی و ظاهر آراسته در محیط کار امن نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب ارسال مشخصات فردی با سن / محدوده محل زندگی / عکس / تجربه کار لطفا از واتساپ

به یک منشی با روابط عمومی قوی و ظاهر آراسته در محیط کار امن نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب ارسال مشخصات فردی با سن / محدوده محل زندگی / عکس / تجربه کار لطفا از واتساپ

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی