آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1399-09-23

جذب برنامه نویس با شرایط زیر: علاقه مند به کار گروهی شناخت کامل به javascript / jquery / html / css آشنایی به Git ترجیحا آشنا به Webpack به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

جذب برنامه نویس با شرایط زیر: علاقه مند به کار گروهی شناخت کامل به javascript / jquery / html / css آشنایی به Git ترجیحا آشنا به Webpack به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی