آگهی استخدام مهندس سازه

استخدام مهندس سازه

1399-09-23

از یک مهندس سازه با ۵ سال تجربه کار در زمینه طراحی با شناخت کامل به قوانین ملی ساختمان به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای کافی دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس سازه با ۵ سال تجربه کار در زمینه طراحی با شناخت کامل به قوانین ملی ساختمان به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای کافی دعوت به همکاری میشود.

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی