آگهی استخدام راننده با خودرو در آژانس

استخدام راننده با خودرو در آژانس

1399-09-23

دعوت به همکاری از چند نفر راننده با خودرو مرتب و تمیز در آژانس معتبر کار در هر سه شیفت صبح / عصر / شب با حقوق روزانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان + مزایا همراه با محل استراحت

دعوت به همکاری از چند نفر راننده با خودرو مرتب و تمیز در آژانس معتبر کار در هر سه شیفت صبح / عصر / شب با حقوق روزانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان + مزایا همراه با محل استراحت

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی