آگهی استخدام مهندس نقشه بردار برای همکاری در پروژه دریایی

استخدام مهندس نقشه بردار برای همکاری در پروژه دریایی

1399-09-22

جذب مهندس نقشه بردار برای همکاری در پروژه دریایی با تجربه کار مرتبط و شناخت کامل به نقشه برداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی ارسال مشخصات با تجربه کاری لطفا از وات ساپ

جذب مهندس نقشه بردار برای همکاری در پروژه دریایی با تجربه کار مرتبط و شناخت کامل به نقشه برداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی ارسال مشخصات با تجربه کاری لطفا از وات ساپ

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی