آگهی استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت معتبر

1399-09-22

استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت معتبر با شرایط زیر: شناخت کامل به زبان Java شناخت به UI/UX و App design شناخت به API های RESTful به صورت دورکاری حقوق برمبنای استعداد شما ارسال مشخصات لطفا از طریق واتساپ

استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت معتبر با شرایط زیر: شناخت کامل به زبان Java شناخت به UI/UX و App design شناخت به API های RESTful به صورت دورکاری حقوق برمبنای استعداد شما ارسال مشخصات لطفا از طریق واتساپ

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی