آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1399-09-21

دعوت به همکاری از برنامه نویس ترجیحا آشنا به کار با ریداکس و ریداکس تول کیت جهت کار غیر حضوری و دور کاری با دستمزد مناسب متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتس آپ ارسال فرمایند.

دعوت به همکاری از برنامه نویس ترجیحا آشنا به کار با ریداکس و ریداکس تول کیت جهت کار غیر حضوری و دور کاری با دستمزد مناسب متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتس آپ ارسال فرمایند.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی