آگهی استخدام مهندس عمران خانم

استخدام مهندس عمران خانم

1399-09-19

جهت کار در حوزه بتن آماده به مهندس عمران خانم با آشنایی به بازار فروش و آشنا به منطقه پرند با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت کار در حوزه بتن آماده به مهندس عمران خانم با آشنایی به بازار فروش و آشنا به منطقه پرند با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران پرند
اطلاعات تماس

*******09125

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی