آگهی استخدام مهندس عمران خانم

استخدام مهندس عمران خانم

1399-09-19

جهت کار در حوزه بتن آماده به مهندس عمران خانم با آشنایی به بازار فروش و آشنا به منطقه پرند با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت نیازمندیم.

جهت کار در حوزه بتن آماده به مهندس عمران خانم با آشنایی به بازار فروش و آشنا به منطقه پرند با روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی