آگهی استخدام راننده با وانت در شرکت معتبر

استخدام راننده با وانت در شرکت معتبر

1399-09-19

از راننده همراه با خودرو وانت به صورت تمام وقت برای حمل بار سبک در شرکت معتبر دعوت به همکاری میشود. با درآمد ثابت ماهانه 2 میلیون و 500 هزار تومان + مزایا

از راننده همراه با خودرو وانت به صورت تمام وقت برای حمل بار سبک در شرکت معتبر دعوت به همکاری میشود. با درآمد ثابت ماهانه 2 میلیون و 500 هزار تومان + مزایا

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی