آگهی استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

1399-09-19

نیازمند مهندس برق آقا در شرکت معتبر با شرایط و مزایای زیر : زیر سی سال با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی با شناخت کامل به مونتاژ بورد و قطعات SMD ، تست بورد الکترنیک به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه حداقل 5 میلیون تومان + بیمه ارسال مشخصات لطفا…

نیازمند مهندس برق آقا در شرکت معتبر با شرایط و مزایای زیر : زیر سی سال با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی با شناخت کامل به مونتاژ بورد و قطعات SMD ، تست بورد الکترنیک به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه حداقل 5 میلیون تومان + بیمه ارسال مشخصات لطفا به ایمیل زیر: alimohammadrahmani91@gmail.com

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی