آگهی استخدام بازاریاب در شرکت پخش قطعات خودرو

استخدام بازاریاب در شرکت پخش قطعات خودرو

1399-09-19

از بازاریاب آقا با روابط اجتماعی خوب مقیم در مناطق اشکذر / زارچ / رضوانشهر به صورت تمام وقت در شرکت پخش قطعات خودرو دعوت به همکاری می شود.

از بازاریاب آقا با روابط اجتماعی خوب مقیم در مناطق اشکذر / زارچ / رضوانشهر به صورت تمام وقت در شرکت پخش قطعات خودرو دعوت به همکاری می شود.

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی