آگهی استخدام شینیون کار در آرایشگاه

استخدام شینیون کار در آرایشگاه

1397-08-30

استخدام شینیون کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری و به صورت اجاره صندلی

استخدام شینیون کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری و به صورت اجاره صندلی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی