آگهی استخدام راننده کامیون در مصالح فروشی

استخدام راننده کامیون در مصالح فروشی

1399-09-16

به راننده کامیون ‌بنز تک مسلط به رانندگی و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای کافی برای همکاری در مصالح فروشی نیازمندیم.

به راننده کامیون ‌بنز تک مسلط به رانندگی و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای کافی برای همکاری در مصالح فروشی نیازمندیم.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی