آگهی استخدام تعدادی حسابدار خانم در کاشی مرجان

استخدام تعدادی حسابدار خانم در کاشی مرجان

1399-09-15

از تعدادی حسابدار خانم با شناخت به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در کاشی مرجان دعوت به همکاری می شود.

از تعدادی حسابدار خانم با شناخت به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در کاشی مرجان دعوت به همکاری می شود.

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی