آگهی استخدام بازاریاب در دفتر مهندسی

استخدام بازاریاب در دفتر مهندسی

1399-09-14

نیازمند بازاریاب در دفتر مهندسی با شرایط و مزایای زیر: با خودرو / دارای فن بیان قوی / با روابط عمومی قوی / آشنا به امور فروش / با ضامن حقوق ثابت طبق قانون کار و پورسانت به صورت تمام وقت

نیازمند بازاریاب در دفتر مهندسی با شرایط و مزایای زیر: با خودرو / دارای فن بیان قوی / با روابط عمومی قوی / آشنا به امور فروش / با ضامن حقوق ثابت طبق قانون کار و پورسانت به صورت تمام وقت

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی