آگهی استخدام بازاریاب در موسسه حقوقی

استخدام بازاریاب در موسسه حقوقی

1399-09-14

نیازمند بازاریاب در موسسه حقوقی ترجیحا آشنا به کار با شبکه های مجازی و تبلیغات به صورت تمام وقت ارسال مشخصات لطفا از واتساپ یا تلگرام

نیازمند بازاریاب در موسسه حقوقی ترجیحا آشنا به کار با شبکه های مجازی و تبلیغات به صورت تمام وقت ارسال مشخصات لطفا از واتساپ یا تلگرام

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی