آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر

استخدام کارمند خانم در دفتر

1399-09-14

از کارمند خانم با روابط عمومی قوی جهت انجام امور دفتری و پاسخگویی به تلفن به صورت تمام وقت با حقوق مکفی دعوت به همکاری می شود.

از کارمند خانم با روابط عمومی قوی جهت انجام امور دفتری و پاسخگویی به تلفن به صورت تمام وقت با حقوق مکفی دعوت به همکاری می شود.

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی