آگهی استخدام پیک موتوری با موتور

استخدام پیک موتوری با موتور

1399-09-14

نیازمند پیک موتوری با موتور جهت کار در شیفت صبح و شب درآمد ماهانه 1 میلیون و 500 هزار تومان + مزایای خوب ارائه سفته به مبلغ دو میلیون تومان الزامی است.

نیازمند پیک موتوری با موتور جهت کار در شیفت صبح و شب درآمد ماهانه 1 میلیون و 500 هزار تومان + مزایای خوب ارائه سفته به مبلغ دو میلیون تومان الزامی است.

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی