آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در شهرک صنعتی

استخدام کمک حسابدار خانم در شهرک صنعتی

1399-09-14

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم آشنا به حسابداری در شهرک صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق طبق قانون کار + بیمه + سرویس

دعوت به همکاری از کمک حسابدار خانم آشنا به حسابداری در شهرک صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق طبق قانون کار + بیمه + سرویس

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی