آگهی استخدام چند نفر راننده با ماشین در آژانس معتبر

استخدام چند نفر راننده با ماشین در آژانس معتبر

1399-09-13

استخدام چند نفر راننده با ماشین تمیز و سالم در آژانس معتبر به صورت نیمه وقت یا تمام وقت با ساعت کار دلخواه همراه با محل استراحت با حقوق و مزایای خوب

استخدام چند نفر راننده با ماشین تمیز و سالم در آژانس معتبر به صورت نیمه وقت یا تمام وقت با ساعت کار دلخواه همراه با محل استراحت با حقوق و مزایای خوب

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی