آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت معتبر

استخدام مهندس عمران در شرکت معتبر

1399-09-13

دعوت به همکاری از یک مهندس عمران در شرکت معتبر با شرایط زیر: تا ۵ سال تجربه کار بیمه با تسلط کامل به امور متره ، برآورد فهرست بها ، نوشتن صورت وضعیت و تعدیل به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از یک مهندس عمران در شرکت معتبر با شرایط زیر: تا ۵ سال تجربه کار بیمه با تسلط کامل به امور متره ، برآورد فهرست بها ، نوشتن صورت وضعیت و تعدیل به صورت تمام وقت

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی