آگهی استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

1399-09-13

از یک حسابدار مسلط به حسابداری و با سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق مکفی دعوت به همکاری میشود. جهت تمایل تماس بگیرید.

از یک حسابدار مسلط به حسابداری و با سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق مکفی دعوت به همکاری میشود. جهت تمایل تماس بگیرید.

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی