آگهی استخدام ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی

1399-09-13

جذب ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی با شرایط زیر: همراه با خودرو / دارای ضامن / ظاهر مرتب / روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت با حقوق پورسانت

جذب ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی با شرایط زیر: همراه با خودرو / دارای ضامن / ظاهر مرتب / روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت با حقوق پورسانت

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی