آگهی استخدام راننده پایه یک

استخدام راننده پایه یک

1399-09-13

نیازمند راننده همراه با گواهینامه پایه یک و کارت هوشمند به صورت تمام وقت جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نیازمند راننده همراه با گواهینامه پایه یک و کارت هوشمند به صورت تمام وقت جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی