آگهی استخدام منشی فروش در فروشگاه چوب

استخدام منشی فروش در فروشگاه چوب

1399-09-13

از یک منشی آشنا به امور فروش به صورت تمام وقت با حقوق خوب در فروشگاه چوب دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

از یک منشی آشنا به امور فروش به صورت تمام وقت با حقوق خوب در فروشگاه چوب دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی