آگهی استخدام راننده لودر در سنگ شکن

استخدام راننده لودر در سنگ شکن

1399-09-13

از یک راننده لودر مسلط به رانندگی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در سنگ شکن دعوت به همکاری میشود.

از یک راننده لودر مسلط به رانندگی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در سنگ شکن دعوت به همکاری میشود.

میناب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی