آگهی استخدام راننده با خودرو در تاکسی اینترنتی

استخدام راننده با خودرو در تاکسی اینترنتی

1399-09-12

دعوت به همکاری از راننده با خودرو در تاکسی اینترنتی پذیرش خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق ثابت + بیمه + مزایا لطفا فقط مشخصات فردی و شهر محل اقامت خود را ارسال فرمایید.

دعوت به همکاری از راننده با خودرو در تاکسی اینترنتی پذیرش خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق ثابت + بیمه + مزایا لطفا فقط مشخصات فردی و شهر محل اقامت خود را ارسال فرمایید.

میانه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی