آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه

استخدام حسابدار در فروشگاه

1399-09-12

از یک حسابدار با آشنایی به برنامه های حسابداری و مالی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در فروشگاه معتبر دعوت به همکاری میشود.

از یک حسابدار با آشنایی به برنامه های حسابداری و مالی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در فروشگاه معتبر دعوت به همکاری میشود.

مشهد فلکه ضد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی