آگهی استخدام مهندس پزشکی در شرکت تولیدی ماسک

استخدام مهندس پزشکی در شرکت تولیدی ماسک

1399-09-11

از یک مهندس پزشکی با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی ماسک دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس پزشکی با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی ماسک دعوت به همکاری میشود.

مرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی