آگهی استخدام تعدادی منشی

استخدام تعدادی منشی

1399-09-11

دعوت به همکاری از تعدادی منشی با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت در صورت تمایل جهت اطلاعات بیشتر لطفا یک پیامک خالی به شماره تلفن فوق ارسال فرمایید.

دعوت به همکاری از تعدادی منشی با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت در صورت تمایل جهت اطلاعات بیشتر لطفا یک پیامک خالی به شماره تلفن فوق ارسال فرمایید.

مراغه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی