آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت مبل

استخدام مهندس صنایع در شرکت مبل

1399-09-11

دعوت به همکاری از یک مهندس صنایع در شرکت مبل به صورت تمام وقت با حقوق مکفی + سرویس رفت و برگشت جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از یک مهندس صنایع در شرکت مبل به صورت تمام وقت با حقوق مکفی + سرویس رفت و برگشت جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی