آگهی استخدام راننده پایه یک

استخدام راننده پایه یک

1399-09-11

به راننده پایه یک با شناخت کامل به فنی ماشین آشنا با رانندگی در جاده به صورت تمام وقت با درآمد خوب نیازمندیم. ساعت پاسخگویی به تماس از ۹ تا 23

به راننده پایه یک با شناخت کامل به فنی ماشین آشنا با رانندگی در جاده به صورت تمام وقت با درآمد خوب نیازمندیم. ساعت پاسخگویی به تماس از ۹ تا 23

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی