آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت آسانسور

استخدام حسابدار خانم در شرکت آسانسور

1399-09-10

استخدام حسابدار خانم در شرکت آسانسور با شرایط زیر: با روابط اجتماعی خوب / با سابقه کار / آشنایی به ورد و اکسل به صورت تمام وقت با درآمد کافی لطفا مشخصات خود را پیامک کنید.

استخدام حسابدار خانم در شرکت آسانسور با شرایط زیر: با روابط اجتماعی خوب / با سابقه کار / آشنایی به ورد و اکسل به صورت تمام وقت با درآمد کافی لطفا مشخصات خود را پیامک کنید.

لاهیجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی