آگهی استخدام راننده لودر جهت همکاری در خاک برداری

استخدام راننده لودر جهت همکاری در خاک برداری

1399-09-10

به یک راننده لودر مسلط به رانندگی و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب جهت همکاری در خاک برداری نیازمندیم.

به یک راننده لودر مسلط به رانندگی و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب جهت همکاری در خاک برداری نیازمندیم.

گرمسار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی