آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی لوازم خانگی

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی لوازم خانگی

1399-09-10

از یک حسابدار خانم با شناخت کامل به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در شرکت تولیدی لوازم خانگی دعوت به همکاری میشود.

از یک حسابدار خانم با شناخت کامل به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در شرکت تولیدی لوازم خانگی دعوت به همکاری میشود.

گرمسار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی