آگهی استخدام مهندس معمار در دفتر مهندسی

استخدام مهندس معمار در دفتر مهندسی

1399-09-10

از یک مهندس معمار خانم به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در دفتر مهندسی دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

از یک مهندس معمار خانم به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در دفتر مهندسی دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

گرمسار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی