آگهی استخدام چند نفر پیک موتوری در سایت اینترنتی پوشاک

استخدام چند نفر پیک موتوری در سایت اینترنتی پوشاک

1399-09-10

از چند نفر پیک موتوری فعال آشنا به منطقه شرق تهران به صورت تمام وقت در سایت اینترنتی پوشاک دعوت به همکاری میشود. حقوق ثابت از 6 تا 9 میلیون تومان + بیمه + سایر مزایا

از چند نفر پیک موتوری فعال آشنا به منطقه شرق تهران به صورت تمام وقت در سایت اینترنتی پوشاک دعوت به همکاری میشود. حقوق ثابت از 6 تا 9 میلیون تومان + بیمه + سایر مزایا

تهران تهرانپارس
اطلاعات تماس

*******09339

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی