آگهی استخدام حسابدار خانم در دفتر بازرگانی

استخدام حسابدار خانم در دفتر بازرگانی

1399-09-10

استخدام حسابدار خانم در دفتر بازرگانی با شرایط زیر: به صورت تمام وقت مجرد با روابط عمومی خوب آشنا به برنامه های حسابداری / کامپیوتر / ترجیحا آشنا به یکی از زبانهای خارجه

استخدام حسابدار خانم در دفتر بازرگانی با شرایط زیر: به صورت تمام وقت مجرد با روابط عمومی خوب آشنا به برنامه های حسابداری / کامپیوتر / ترجیحا آشنا به یکی از زبانهای خارجه

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی