آگهی استخدام مدیرفروش خانم در منطقه شیر پاستوریزه جاده کرج

استخدام مدیرفروش خانم در منطقه شیر پاستوریزه جاده کرج

1397-07-19

اگر عناوین و شرایط درج شده در آگهی استخدامی مورد پذیرش و شرایط شماست ، تماس فوری حاصل گردد . به تماس و جزئیات دقت نمایید . رزومه در پاسخ شما اخذ خواهد شد .

اگر عناوین و شرایط درج شده در آگهی استخدامی مورد پذیرش و شرایط شماست ، تماس فوری حاصل گردد . به تماس و جزئیات دقت نمایید . رزومه در پاسخ شما اخذ خواهد شد .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی