آگهی استخدام مهندس کنترل کیفیت در کارگاه تولیدی

استخدام مهندس کنترل کیفیت در کارگاه تولیدی

1399-09-09

دعوت به همکاری از مهندس کنترل کیفیت آقا در کارگاه تولیدی با درآمد ماهانه 5 میلیون تومان به صورت تمام وقت محل سکونت در شرق تهران

دعوت به همکاری از مهندس کنترل کیفیت آقا در کارگاه تولیدی با درآمد ماهانه 5 میلیون تومان به صورت تمام وقت محل سکونت در شرق تهران

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی