آگهی استخدام پیک موتوری رستوران

استخدام پیک موتوری رستوران

1399-09-09

استخدام پیک موتوری جهت فعالیت در رستوران معتبر شناخت به شهرک صدف و مرکز شهر به صورت تمام وقت با درآمد مکفی + مزایای دیگر ساعت تماس از ۱۱ صبح تا 22

استخدام پیک موتوری جهت فعالیت در رستوران معتبر شناخت به شهرک صدف و مرکز شهر به صورت تمام وقت با درآمد مکفی + مزایای دیگر ساعت تماس از ۱۱ صبح تا 22

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی