آگهی استخدام راننده نیسان در شرکت تولیدی

استخدام راننده نیسان در شرکت تولیدی

1399-09-08

به یک راننده نیسان با شرایط سنی زیر 35 سال همراه با گواهینامه پایه سه مقیم در شهر قدس عدم سوء پیشینه به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی نیازمندیم.

به یک راننده نیسان با شرایط سنی زیر 35 سال همراه با گواهینامه پایه سه مقیم در شهر قدس عدم سوء پیشینه به صورت تمام وقت در شرکت تولیدی نیازمندیم.

تهران شهر قدس
اطلاعات تماس

*******09395

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی