آگهی استخدام حسابدار در شرکت پخش قطعات خودرو

استخدام حسابدار در شرکت پخش قطعات خودرو

1399-09-08

استخدام حسابدار مسلط به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت در شرکت پخش قطعات خودرو مزایا: حقوق ماهانه 2 میلیون و 50 هزار تومان + بیمه + پاداش + سرویس ارسال مشخصات لطفا از واتساپ ساعت جوابگویی به تماس از 8 تا 17

استخدام حسابدار مسلط به برنامه های حسابداری به صورت تمام وقت در شرکت پخش قطعات خودرو مزایا: حقوق ماهانه 2 میلیون و 50 هزار تومان + بیمه + پاداش + سرویس ارسال مشخصات لطفا از واتساپ ساعت جوابگویی به تماس از 8 تا 17

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی