آگهی استخدام پیک موتوری در غذاخوری

استخدام پیک موتوری در غذاخوری

1399-09-08

از پیک موتوری همراه با موتور و گواهینامه به صورت تمام وقت جهت کار در غذاخوری دعوت به همکاری میشود. حقوق و مزایای مناسب

از پیک موتوری همراه با موتور و گواهینامه به صورت تمام وقت جهت کار در غذاخوری دعوت به همکاری میشود. حقوق و مزایای مناسب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی