آگهی استخدام حسابدار خانم در دفتر مرکزی

استخدام حسابدار خانم در دفتر مرکزی

1399-09-07

استخدام حسابدار خانم در دفتر مرکزی با دو سال تجربه / آشنایی کامل به برنامه های هلو و اکسل / آشنا به بیمه و مالیات به صورت تمام وقت با شرایط خوب

استخدام حسابدار خانم در دفتر مرکزی با دو سال تجربه / آشنایی کامل به برنامه های هلو و اکسل / آشنا به بیمه و مالیات به صورت تمام وقت با شرایط خوب

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی